Privatumo politika

Ši privatumo politika apibrėžia, kaip SIA „EUGESTA and Partners“, registruota pagal reg. nr. 40003321238, Tīraines iela 11, Ryga, (toliau - KAFO) tvarko jūsų duomenis ir užtikrina jūsų teises kaip asmens duomenų subjekto, vadovaujantis reglamentavimo aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau - Reglamentas), nuostatomis.

Kviečiame atidžiai susipažinti su šia privatumo politika prieš pateikiant savo duomenis KAFO, nes ji apima svarbią informaciją, kurią privalome pateikti, gaudami asmeninius duomenis iš jūsų. Asmeniniai duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su jumis kaip fizinio asmens, pvz., vardas, adresas, telefono numeris ir pan.

Mes tvarkome jūsų duomenis, kad galėtume suteikti jums paslaugas, kurias esate paprašę, ir atitikti iš jų kylančias įsipareigojimus, naudodami duomenis marketingo tikslais, laikydamiesi teisės reikalavimų, ir tam tikri duomenys gali būti apdoroti, kad būtų užtikrintas turtas. Bet kuriuo atveju jūsų duomenys gali būti papildomai tvarkomi siekiant nustatyti, vykdyti ar ginti teisines pretenzijas, kurios gali kilti dėl duomenų tvarkymo tam tikru tikslu.

Kokios informacijos ir kokiomis paskirtimais mes renkame iš jūsų

Norėdami atlikti jūsų užsakymą (garantijos aptarnavimo registravimui ir aptarnavimo remonto paraiškai) KAFO paslaugų svetainėje www.serviss.kafo.lv, mes iš jūsų renkame šiuos asmeninius duomenis:

Jeigu nepateiksite mums šios informacijos, mes negalėsime apdoroti ir įvykdyti jūsų užsakymo.

Jūsų pasirinkimu mes galime tvarkyti jūsų duomenis (el. pašto adresą), kad informuotume jus apie mūsų paslaugų naujienas, rinkodaros veiklą, ypatingus pasiūlymus. Jūsų atsisakymas gauti naujienas neturi įtakos jūsų užsakymo vykdymui.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Minėtų duomenų tvarkymas yra leidžiamas, siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį su KAFO.

Duomenų tvarkymo, skirtų gauti KAFO pasiūlymus ir naujienas, teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas.

Duomenų saugojimo laikas

Jūsų duomenis saugome tiek, kiek tai būtina visiškai įvykdyti savo įsipareigojimus jums; užsakymo vykdymui perduodami duomenys saugomi tiek, kiek, vadovaujantis įstatymais, galima pateikti pretenzijas dėl mūsų sutartinių įsipareigojimų ir susijusio duomenų tvarkymo.

Duomenų perdavimas

Atsižvelgdami į jūsų reikiamas paslaugas, mes galime perduoti jūsų duomenis siekiant užtikrinti pristatymą (SIA „Omniva“ (siunta), SIA „VENIPAK LATVIJA“ (siunta) kurjerių paslaugų teikėjams).

Mes galime atskleisti jūsų duomenis, kai to reikalauja įstatymas, įskaitant, bet neapsiribojant:

Duomenų saugumas

Jūsų duomenys bus saugomi saugiuose serveriuose Europos ekonominėje erdvėje, naudojant visas prieinamas pagrįstas technologines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti nuo neleistino prieigos. Jei įmanoma, bet kuri identifikuojama informacija bus šifruota arba minimizuota.

Teisė į duomenų prieigą, taisymą, ištrynimą

Jūs turite teisę prašyti informacijos apie save, kurią turime mūsų disponavime, jos kilmę, tvarkymo būdą, teisinį pagrindą, t. y. naudoti duomenų subjekto prieigos teises. Taip pat turite teisę prašyti, kad pataisytume ir papildytume bet kokius duomenis, kuriuos turime ir kurie gali būti netikslūs arba pasikeitę nuo jų mums pateikimo. Jūs galite patys pataisyti pirkėjo duomenis elektroninėje knygyno paskyroje, išskyrus informaciją apie atliktus pirkimus. Reglamente nurodytais atvejais turite teisę prašyti savo duomenų ištrynimo, tačiau tai netaikoma atvejams, kai įstatymas mus įpareigoja išlaikyti tam tikrus duomenis, taip pat kai reikia pateikti, įgyvendinti ar ginti teisinius pretenzijas.

Prieštaravimas duomenų naudojimui

Galite prašyti, kad, reglamente nurodytais atvejais, apribotume būdus, kuriuos naudojame jūsų duomenims arba prieštarautume tam tikroms duomenų tvarkymo formoms. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo pagrįsto jūsų sutikimu. Galite atšaukti savo sutikimą gauti KAFO naujienas, neužkertant kelio teisei gauti ir gauti savo siuntimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymui, atliktam remiantis sutikimu iki sutikimo atšaukimo.

Duomenų nešiojamumas

Jūs turite teisę gauti asmens duomenis apie save, kuriuos pateikėte mums, ir prašyti, kad perduotume jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, kitam valdytojui, jei tai techniškai įmanoma ir jei tai nėra prieštarauja mūsų teisėms ir teisės aktų reikalavimams.

Kreipimosi į tarnybą teisė

Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (Dzirnavu iela 31, Ryga, LV-1010, Latvija, e-paštas: info@dvi.gov.lv), jei manote, kad kažkuri iš jūsų teisių, numatytų Reglamente, pažeidžiama.

Kaip susisiekti su mumis

fc

Jei turite klausimų arba reikia daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą KAFO, galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@kafo.lv arba raštu: SIA „EUGESTA and Partners“, Tīraines iela 11, Ryga, LV-1058, Latvija.